Reglemente S3

SiL – Administratörer: 
Magnus Vallström
Joachim Ljunggren
Andreas Olsson

SiL – Koordinator
Mikael Engstroem

SiL – Domarteam: 
Carl Fredrik Hersoug
Victor Dravegård
Marton Teilgård
Tor Anders Berven
Rickard Allardh
Håkan Ågren

Domarnas riktlinjer:

Som medlem av denna liga förväntas det att du känner till och följer nedanstående regler. Vid frågor, kontakta admin eller koordinator.

Uppförande:
Vi hänvisar till att uppförande ska ske på samma sätt som när man deltar i officiella iRacingsessions. Detta innebär att vi följer iRacings ”Sporting Code and regulations”.

Utöver detta, som förtydligande och som gäller framför iRacings Sporting Code:

Spårbyte: 
Mer än ett byte av spår för att försvara position är ej tillåtet. Har man försvarat position utanför racelinjen måste man lämna minimum en bilbredd mellan din egen bil och banmarkeringen ifall man förflyttar sig tillbaka när man närmar sig kurvan. Har attackerande förare däremot någon del av sin bil vid sidan av försvarande bil är det ej tillåtet att försvara. Detta räknas då som att blockera vilket är strängt förbjudet.

Blåflagg: 
I denna liga skall blå flagg respekteras. Blåflaggad bil skall snarast möjligt vid lämpligt ställe släppa snabbare bakomvarande bil förbi sig. Den snabbare bilen måste dock visa respekt och tålamod och inte förivra sig.

Gulflagg:
En förare är ansvarig för att agera ansvarsfullt i en zon med gulflagg och bör inte avsiktligt dra en fördel av en gulflagg. Genom t.ex omkörning av annan bil som bromsat in.

Domarrum: 
Alla deltagare i ligan kan anmäla incidenter eller regelbrott som observerats. Notera dock att enbart förare som är involverade i incidenten har rätt att svara i tråden.

Poängutdelning: 
Alla deltar i förarmästerskapet där föraren med mest poäng efter sista racet kommer stå som slutsegrare. Regerande mästare från säsong 2 är Carl E Jansson.

Poängfördelning: (sprintrace delas 50% ut)

Mästerskapsstruktur:
10 raceveckor.
7 raceveckor med enbart featurerace 45 min.
3 raceveckor med sprint 20 min + featurerace 35 min.
2 dropveckor. Detta innebär att de 2 raceveckor där man dragit in minst poäng räknas bort.
Featureracen ger poäng enligt tabell.
Sprintracen ger 50% poäng.

Racestruktur:

Featurevecka:

Träning 30 min: 20:30 – 21:00

Kval 10min : 21:00 – 21:10

Race 45 min: 21:12 – 21:57

Sprint+Featurevecka:
Träning 25 min: 20:00 – 20:25

Kval 10 min: 20:25 – 20:35

Race 1: Sprint 20 min, stående start. 20:38 – 20:58

Race 2: Feature 35 min, rullande start. 21:30 – 22:05. (Uppvärmning start ca 21:20) Omvänd gridordning baserat på kval. 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.

Väder och tidsinställning: 
Dynamiskt.

Incidentpoäng: 
Samlar du ihop till 17 eller mer incidentpoäng kommer du automatiskt bli diskvalificerad från racet.

Fast repair: 
0 / Avaktiverat

Frånvaro: 
Om du har registrerat dig till ligan ska det vara med ambitionen att närvara vid alla race. Kan man inte närvara måste man meddela detta i racetråden senast en timme före racestart, detta så att en eventuell förare på reservlistan får en rimligt chans att köra istället. 3 stycken ”No-shows” innebär att man hamnar under utredning av ligans administratörer som kommer ta reda på ifall deltagaren verkligen hör hemma i ligan.

Reservförare: 
Om reservförare behövs så kommer dessa att meddelas i racetråd och via vår facebooksida https://www.facebook.com/groups/swedishiracingleague/eller discord: https://discord.gg/rbzRfmV